Mar 2, 2008

Con ếch điếc

Một đàn ếch đi ngang qua một khu rừng và hai con ếch bị rơi xuống một cái hố. Khi thấy cái hố quá sâu những con ếch còn lại bèn nói với hai con ếch kia rằng chúng sẽ phải chết.
Hai con ếch mặc kệ những lời bình luận và cố hết sức nhảy ra khỏi cái hố. Đàn ếch nhao nhao bảo chúng đừng nhảy vô ích, hãy chấp nhận cái chết không thể tránh khỏi.
Cuối cùng, một con ếch nghe theo lời của đàn ếch. Nó gục xuống chết vì kiệt sức và tuyệt vọng. Con ếch còn lại vẫn dồn hết sức lực cuối cùng tiếp tục nhảy lên. Đàn ếch trên bờ lại ầm ĩ la lên bảo nó hãy nằm yên chờ chết. Con ếch nọ lại càng nhảy mạnh hơn nữa . Và thật kỳ diệu, cuối cùng nó cũng thoát ra khỏi cái hố sâu ấy.
Đàn ếch xúm lại:
"Không nghe chúng tôi nói gì à?"
Chúng cứ hỏi mãi trong sự ngạc nhiên, lúng túng của con ếch nọ.
Cuối cùng sự thật cũng được một con ếch già hé lộ rằng: con ếch vừa thoát khỏi cái hố kia bị điếc và nó cứ nghĩ là những con ếch khác hò reo đang cổ vũ cho nó, và chính điều đó đã làm nên một sức mạnh kỳ diệu giúp cho nó tìm được sự sống mong manh trong cái chết.

====>>> Hãy đơn giản trở thành NGƯỜI ĐIẾC khi mà ai đó nói là bạn không thể thực hiện được ƯỚC MƠ của mình! Đừng có 'Điếc không sợ súng' là được...!
______________________
The story of the deaf frog.
There once was a bunch of tiny frogs who arranged a climbing competition. The goal was to reach the top of a very high tower.
A big crowd had gathered around the tower to see the race and cheer on the contestants. The race began. No one in the crowd really believed the tiny frogs would reach the top of the tower.
Heard throughout the race were statements such as, “Oh, way too difficult”, “They will never make it to the top”, “Not a chance they will succeed”, and “The tower is too high”.
The tiny frogs began collapsing, one by one - except for those who, in a fresh tempo, were climbing higher and higher. The crowd continued to yell, “It is too difficult! No one will make it”!
More tiny frogs got tired and gave up. But one continued to climb higher and higher. This one refused to give up!
At the end of the race, all had given up climbing the tower except for the one tiny frog who, after a big effort, was the only one who reached the top!
All of the other tiny frogs wanted to know how this one frog managed to do it. They asked him how he had found the strength to succeed and reach the goal.
It turned out that the winning frog was deaf!

If we really want to accomplish something, we can always choose to become deaf, especially when the people around us say negative or discouraging things.

No comments:

Post a Comment