Mar 5, 2008

Đau rồi sẽ buông!

Một cô gái đến tìm một nhà sư,cô hỏi:
- Thưa thầy,con muốn buông một vài thứ mà không thể,con mệt mỏi quá.
Nhà sư đưa cho cô gái 1 cốc nước và bảo cô cầm,đoạn ông liên tục rót nước sôi nóng vào cốc,nước chảy tràn ra cả tay,làm cô bị phỏng,cô buông tay làm vỡ cốc.Lúc này nhà sư từ tốn nói :
- Đau rồi tự khắc sẽ buông!
Vấn đề là,tại sao phải đợi tổn thương thật sâu rồi mới buông.
(hoa học trò)

p/s : Bạn thân mến,tôi chúc bạn có đủ dũng cảm và đủ sáng suốt để buông tay kịp lúc.Vết thương nào rồi cũng lành,nhưng vết sẹo nông hay sâu là tùy thuộc ở bạn.Buông tay,không có nghĩa là yếu đuối.

-Mew-

No comments:

Post a Comment