Apr 1, 2008

xx & xy

1. Tại sao biết yêu là khổ, mà ng ta vẫn cứ yêu? (google.com.vn/giaidap)
2. Giải mã những câu nói khó hiểu của XX? (vietbao.vn)
3. Khi yêu không nên mù quáng (vietbao.vn)

No comments:

Post a Comment