Jan 6, 2009

tabid đấu thầu dự án

* CIENCO510 ta đấu thầu cầu đường (510.vn)
* Những câu khó dịch trong construction (ketcau.com/forum)
* Reading comprehension 1 đoạn về tuyển dụng (tienganh.com.vn)

No comments:

Post a Comment