Dec 7, 2008

Cung

CUNG PHỐI. (thaihoa @lyso.vn)
- không biết các cụ bảo sao, nhưng theo thực tế tự thống kê, thì cái mớ tứ hành xung, tuổi khắc, tuổi hạp, thiên can khắc nhau có thể đem vào bồ rác hết! Theo lục thập hoa giáp, thì ngũ hành tuổi còn phân biệt âm dương, nặng nhẹ, ảnh hưởng qua lại lẫn lộn nhau, hoả không hoàn toàn khắc kim, và ngược lại, mộc không hoàn toàn phù hoả .v.v. thế nên chỉ dựa vào can hoặc chi để phân hợp khắc, thiết nghĩ chỉ là một cái cớ cho các ông mù kiếm tiền! (Nếu thế thì dựa vào cái gì nhỉ?)

- Khi xem cung phu thê, phải cân nhắc cả tam hợp mệnh, tam hợp thân, tam hợp phúc, để xem có sự cứu giải, hay ảnh hưởng xấu nào từ chúng không; ảnh hưởng tuần triệt đến cung - chính tinh cung , nếu có triệt thì nên hiểu ngược lại, tuần thì giảm bớt đi.

- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng; những người có truyền tinh thì thường dễ có duyên với nhau, và đã dính là sẽ khó thể tách rời; nhưng sớm, muộn không bằng đúng lúc, thế nên dù có truyền tinh, nhưng không đến được với nhau, thì có thể hiểu là có duyên mà không có nợ. Còn 2 người không có truyền tinh, vẫn có thể sống tốt, sống hạnh phúc, gắn bó với nhau, truyền tinh không phải điều kiện cần để có một hôn nhân bền chắc!


CUNG ÁCH. (tonhuytran @lyso.vn) Để hiểu cung ách là gì thì phải hiểu sao nào ở cung nào quyết định cung ách. Nó có tác động qua lại tương hỗ nhau như thế nào?
- Sao ở cung ách được quyết định bởi sao ở cung tử. VD cung tử là cự môn thì cung ách bao giờ cũng là thái âm.
- Sao ở cung ách sẽ quyết định sao ở cung nô. VD cung ách là thái âm thì cung nô sẽ là thiên lương.
Vì sao vậy?
Vì những năm tháng tuổi già thì phụ thuộc rất nhiều vào con cái. Con cái tử tế có hiếu thì mình sướng. Ở VD này cung tử là Cự môn đa phần sẽ là con gái hoặc con trai thì tính cũng mềm mỏng như con gái nên cuối đời thường được chăm sóc nhẹ nhàng êm đềm của Thái âm.
Cung ách là cung tật xấu, mà tật xấu thì khó có bạn tốt. Ách thái âm thì tính cách xấu ít và thường không thể hiện ra ngoài nhiều nên có cung bạn bè nô bộc Thiên lương. (Sao của mình Ách Thái âm mà Nô lại là Thái dương là sao???)

No comments:

Post a Comment