Dec 5, 2008

Vòng Tràng Sinh

Vòng Tràng Sinh bắt đầu từ:
Tràng Sinh : Khôn lớn
Mộc Dục : Dậy thì
Quan Đới : Sự nghiệp
Lâm Quan : Hãnh diện
Đế Vượng : Oanh liệt
Suy : Biếng nhược
Bệnh : Tàn tạ
Tử : Mãn kiếp
Mộ : Chôn vùi
Tuyệt : Đứt đoạn
Thai : Tái sanh
Dưỡng : Bồi đắp

Lộc Tồn là hạnh phúc của cá nhân do thiên can là cha sinh tạo truyền.

Thái Tuế là bẩm sinh hình hài tư cách do địa chi là mẹ dưỡng nuôi bồi đắp dạy dỗ mất nhiều thời gian từ khi thai nghén đến lúc ra đời nên cái quan hệ của Thái Tuế ở vị trí đóng Mệnh như đã trình bày ở mục Thái Tuế là rất quan hệ mật thiết của đương số.

Vòng Tràng Sinh là một các vòng kín nối liền bắt đầu từ Tràng Sinh đến Tuyệt tưởng là hết rồi. Cái tài tình của Thai Dưỡng là lại đứng liền ngay bắc qua nối tiếp với Tràng Sinh để tiếp tục thế đi luân chuyển bất tận, tỏ rõ luân hồi tiền kiếp của một nhân sinh, phải chi bắt đầu từ Thai Dưỡng rồi tuần tự đến Tuyệt thì có lẽ người đời chết là hết.

* Dương: Sinh Vượng Mộ, Dục Suy Tuyệt (2 thế chính): đàng hoàng cư xử được người mến trọng, lẽ thịnh suy chỉ là luân chuyển.
* Âm: Đới Bệnh Thai, Quan Tử Dưỡng (2 thế phụ): ăn sổi ở thời thì không.
(vietlyso.com) Vòng Tràng Sinh được sắp xếp vào tam hợp như sau:
1. Sinh Vượng Mộ: người giữ gìn được nhân nghĩa, đàng hoàng, được mến trọng, đến lúc qua đời (Mộ) vẫn được mồ yên mả đẹp, mến trọng.
2. Dục Suy Tuyệt: ham tục lụy (Dục), ăn sổi ở thì, đua chen đến lúc tàn tạ (Suy) không ai nhắc đến (Tuyệt) (vội ham tàn tích). (Đam mê rồi cũng không còn gì.)
3. Đới Bệnh Thai: đời chỉ là giấc mộng vàng, từ lúc áo mão căn đai (Quan Đới) đến ốm đau bệnh hoạn (Bệnh) chỉ là thịnh (Quan Đới) suy (Bệnh) luân kiếp (Thai, là tái sinh).
4. Quan Tử Dưỡng: đời đã được hãnh diện (Lâm Quan) đến chết (Tử) cũng phải tu dưỡng (Dưỡng) tâm tính như tờ giấy rách nát cũng gấp giữ cho nề nếp (giấy rách giữ lấy lề)

Khi được sắp xếp vào Tam hợp thì vẫn giữ được ý nghĩa của 12 giai đoạn vận chuyển liên tục, thay đổi là: tùy Mệnh Thân đóng ở vị trí nào vẫn cho người đời một bài học triết lý răn dạy để xử thế. Tràng Sinh là bước đường dài từ lúc thụ thai trong bụng mẹ đến ngày thành nấm mồ trong mộ địa tuyệt tích, lấy trung bình là 60 năm hoa giáp, dù làm vương tướng gì thì cũng gặp cảnh thịnh suy luôn phiên diễn bày. Tòan bộ vòng là một triết lý khuyên đời xử thế: đường hòang cư xử được người qúi mến, lẽ thịnh suy chỉ là luân chuyển, ăn sổi ở thì thì không ai tưởng nhớ, giấy rách phải giữ lấy lề. Người có số đang hiện ở trong cảnh nào tự mà dấn thân tìm đường mà sống. Mỗi chữ trong vòng tràng sinh là một giai đọan đường đời (là 10 năm nếu xét theo đại hạn). Mệnh ở Sinh hay Vượng đi đến Bệnh hay Tử thì đương số phải hiểu lẽ thịnh đã qua, nay gắng chịu cảnh bỉ cực. Bản chất là đường hòang thấy đạo mồ yên mã đẹp (Sinh Vượng) là quí, cũng không thể tránh được thời tan tạ (Bệnh Tử).

No comments:

Post a Comment