Dec 4, 2008

Vòng Lộc Tồn

Trong Tử Vi có 2 thứ Lộc: Lộc Tồn Hóa Lộc. Hóa Lộc là lộc do công khó nhọc làm ra. Lộc Tồn là thiên lộc được ấn định theo hàng thiên can của tuổi, là lộc định mệnh đã đặt sẵn ở thiên bàn ban phát cho từng hạng người đã được sắp xếp theo tuổi nhất định ở vị trí nhất định, nếu kẻ bàng quan lạm dụng sẽ có hậu quả để bù trừ.
Vòng Lộc Tồn gồm 12 sao là Lộc Tồn – Bác Sĩ, Lực Sĩ, Thanh Long, Tiểu Hao, Tướng Quân, Tấu Thư, Phi Liêm, Hỷ Thần, Bệnh Phù, Đại Hao, Phục Binh, Quan Phủ. Vòng Lộc Tồn được an định theo Thiên Can.
Vòng Lộc Tồn được chia thành 4 nhóm tam hợp:
1. (Lộc Tồn, Bác Sĩ) - Tướng Quân - Bệnh Phù: ở thế chủ chốt, quang minh nhân hậu (Bác Sĩ), hiên ngang (Tướng Quân) dầu có bị suy tàn (Bệnh Phù).
2. Lực Sĩ, Kình Dương - Tấu Thư - Đại Hao: tư thế của kẻ ăn no vác nặng (Kình Lực), có cố gắng học hỏi (Tấu Thư), rồi cũng chẳng đi đến đâu (Đại Hao).
3. Thanh Long - Phi Liêm - Phục Binh:  tư thế của kẻ có gặp bước mây (Thanh Long), làm việc như vũ bão cướp thời gian (Phi Liêm), cũng chỉ là nhất thời (Phục Binh).
4. Tiểu Hao - Hỷ Thần - Quan Phủ, Đà La:  tư thế của kẻ lầm lì (Đà La) làm ra vẻ hào phóng (Hỷ Thần) cũng chỉ trong đom đóm (Tiểu Hao) ngoài bó đuốc (Quan Phủ) cho thị phi đàm tiếu.

No comments:

Post a Comment