Dec 3, 2008

Vòng Thái Tuế

* Đọc 'Tử vi nghiệm lý' của Cụ Thiên Lương (http://www.mediafire.com/?vnm0eykmimt)
* Ứng dụng kiến thức Dịch lý vào tử vi theo nguyên lý 5 khí thuận bố (kim-mộc-thủy-hỏa-thổ), tứ thời vận hành (xuân-hạ-thu-đông).
* Lộc Tồn được an định theo thiên can, Thái Tuế theo địa chi.
___________________________
ĐÔI ĐIỀU BÀN LUẬN XUNG QUANH VÒNG THÁI TUẾ:
(dichlydongphuong.vn)
Khoa Quyền Lộc Kị là tứ hóa, bản thân mỗi sao hóa 4 lần, 2 lần tốt và 2 lần kém.
Nhìn vào cách an sao thì sẽ thấy mức độ nặng nhẹ của nó.
Vòng Thái Tuế an theo năm nhưng ảnh hưởng của địa chi.
Vòng Lộc Tồn cũng an theo năm nhưng ảnh hưởng của Thiên can.
Trong khi Tứ Hóa an theo chính tinh, mà chính tinh an theo ngày, thì mức độ nặng nhẹ của nó không quan trọng (đó là theo quan điểm của cụ Thiên Lương), chỉ có HÓa KHoa và Hóa Lộc là 2 sao có giá trị tương đối hơn Hóa quyền và Hóa kị. Cụ cho rằng, bản chất đích thực là Tứ Linh (long phượng cái hổ) của vòng thái tuế, còn khoa quyền lộc là cái áo lộng lẫy bên ngoài mà thôi. Nếu người có tứ linh mà đắc luôn khoa quyền lộc thì còn gì bằng, vừa có tiếng vừa có miếng. Còn nếu người Tuế phá mà khoác lên KHoa Quyền Lộc chỉ là bùa mê thuốc lú, vì lòng tham mà dám làm tất cả.

Có trường phái ở Đài Loan gì đó, họ rất đề cao Tứ HÓa, hình như Tứ HÓa bay gì nữa đấy... nhưng không biết dựa trên cơ sở nào nên không dám bàn luận, có lẽ cũng góp phần làm phong phú thêm khoa Tử Vi.

Như vậy, việc nghiên cứu vòng Thái Tuế tác dụng lớn nhất của nó là xem vận hạn chứ không phải là xem tư cách đạo đức, cái này cụ Thiên Lương phân tích rất rõ trong cuốn Tử VI Nghiệm lý nhưng cụ không cho biết tại sao?

TỨ ĐỨC với người Thiếu Dương, Thiếu Âm: Giữa Thiếu Dương và Thiếu âm đã thấy rõ ràng cán cân bù trừ chính xác. Thiếu dương được Hồng Đào vì vướng Thiên không nên được tam tứ đức đứng ra khuyên nhủ. Thiếu âm bị bạc đãi nên chỉ một Long đức đứng lên khuyên nhủ.
Trước cảnh hùng bí bao la của bầu trời (Thiên đức), cái dịu mát trong sáng của trăng soi (Nguyệt Đức), cái độ lượng nhân hậu của bậc nguyên huấn (Long đức) và sự ham muốn tu tạo bác ái của một giòng giống (Phúc đức) hẳn những ai trong kiếp nhân sinh chẳng may ở vào vị trí Thiên không không thể không suy nghĩ kỹ càng với bộ óc thông minh ( Thiếu dương Hồng Loan) được định mệnh đã ban phát, dầu là hợp tình hợp cảnh giữa ngã rẽ độ đường Tứ Đức với Thiên không. (dichlydongphuong.vn)

Bộ ba Đào hoa - Hồng Loan - Thiên Hỷ với người Thiếu Dương, Thiếu Âm: Thiếu Dương và Thiếu Âm (Thiếu Dương Tử Phù, Phúc Đức và Thiếu âm, Long Đức, Trực Phù) là 2 thế nghịch lý âm dương với tuổi. Nhưng trên bước đường đi Thiếu Dương thường được ưu đãi trong tình trạng được sinh nhập hay khắc xuất, nên dễ khinh thường mà lạm dụng. Vì thế , cả 3 bộ Đào Hoa Thiên không Kiếp Sát đứng chận chỉ đường Tứ Đức cho đương nhân thức tỉnh tiến bước.
Còn lại Thiếu Âm trong tư thế Long Đức Trực Phù bị thua thiệt mọi lẽ, nên Hồng Loang và Thiên Hỉ chia nhau làm nghĩa vụ chia sẻ phần nào phù vân an ủi.
___________________________
Cụ thể:
1. Người Thái Tuế

2. Người Tuế Phá

3. Người Thiếu Dương: (Thiếu Dương - Tử Phù - Phúc Đức)
* Người Thiếu dương là người thường gặp nhiều may mắn trong đời và sự thành công không bền do có Thiên không quậy phá. (dichlydongphuong.vn)
* Dương Tử Phúc: là người thông minh nhạy cảm hơn đời, nhưng đừng tự hào ham mê tục lụy bởi vì đời chỉ là số không trống rỗng, nên trọng đức vì chữ đức bằng ba chữ tài. Người nầy đứng ở vị trí ngã ba đường, nếu biết đi thì gặp Tứ Ðức, nếu làm quấy thì gặp Thiên Không. Khoa Quyền Lộc đối với hạng nầy thì như bùa mê thuốc lú, làm cho người say đắm bả vinh hoa, lầm lạc vì mùi phú quí, nếu vung tay quá trớn thì một khi hối cải thì mọi việc đã rồi. Thiên Không có một vị trí nhất định nằm sau Thái Tuế, giữ trách nhiệm canh phòng không cho ai hưởng đặc y trên mức tối đa Thái Tuế, nếu không lấy Ðức (Thiên Không luôn luôn có Tứ đức tam hợp xung chiếu) làm khuôn vàng thước ngọc thì chỉ là một số KHÔNG to lớn. Thiên Không luôn luôn có Ðào Hồng. Thiên Không tại Thìn Tuất Sửu Mùi (tuổi Tí Ngọ Mão Dậu) thì có chân tướng cay nghiệt, vì tuổi Tứ Chính là người khẳng khái nhiều khi quá cứng rắn nên kết quả thường đem lại có phần ác liệt. (vietlyso.com)

4. Người Thiếu Âm: (Thiếu Âm - Long Đức - Trực Phù)
* Âm Long Trực: là người đáng mến do có thiện chí làm việc nhưng luôn luôn bị đời bạc đãi, dù có Khoa Quyền Lộc thì chỉ càng thêm đau đớn. Ðây là hạng người đáng mến. Tuy bị đời bạc đãi nhưng tỉnh ngộ ra vẫn thấy tốt đẹp vì có Hồng Loan tô điểm hay được đền bù bằng Lộc Tồn nhỏ giọt.
* Long Ðức: an ủi vì thua thiệt mà tự kiềm chế, biết bon chen cũng không đi đến đâu. Nếu biết thì nên chọn con đường chánh là Long Ðức mà đi. Ðược Thiên Hỷ (tuổi Dương) và Hồng Loan (tuổi Âm) an ủi, dầu trong hoàn cảnh nào cũng nên giữ lấy sự vui vẻ, hoà nhã và kiên nhẫn rồi ra sẽ có ngày được bù đắp và dự phần sáng tỏ với người.

__________________________________
HÌNH 1: Ba vị trí Thái Tuế, Quan Phù, Bạch Hổ luôn luôn được hưởng bộ sao Long Phượng Hổ Cái (thỉnh thoảng mới có ba) là bộ sao đưa người ta đến vinh dự hưng vượng may mắn bằng thế này hay thế khác tức là làm cho người ta thỏa mãn hài lòng.

HÌNH 2: Ba vị trí Thiếu Dương, Tử Phù, Phúc Đức luôn luôn có tam, tứ đức có nghĩa là định mệnh đã cho số được ở thế sinh nhập, tinh khôn hơn người thì số phải trọng nhân hậu đạo đức, nếu không chỉ Thiên Không (đứng sát với Thiếu Dương) thi hành sứ mạng nghĩa là cũng không đến đâu.

HÌNH 3: ba vị trí Tuế Phá, Tang Môn, Điếu Khách luôn luôn có Thiên Mã là nghị lực, mẫn cán có nghĩa là đương số ở trong tình trạng bất mãn chống đối phải cho họ có nghị lực, mẫn cán mới được việc, còn tùy theo Thiên Mã đó có phải của họ hay không lại là việc thành bại quyết định.

HÌNH 4: Ba vị trí Trực Phù, Thiếu Âm, Long Đức là ba vị trí bị sinh xuất thua thiệt, lầm lẫn, hữu công vô lao thường được an ủi bằng Lộc Tồn của tuổi Bính Đinh Mậu Kỷ Nhâm Quý tưởng không ngon lành gì. Nó chỉ là miếng mồi thơm nhưng ở trong đã có chất độc (Hà - Sát). Không ham, nên chọn con đường chánh đã vạch sẵn Long Đức là hơn hết (tự an ủi mà tu)

No comments:

Post a Comment