Dec 2, 2008

Tử vi st (2)

1. [...] Nói đến tư cách đạo đức của một con người không chỉ vì mấy cái sao mà kết luận được. Tử vi cho ta thấy cái giới hạn của bản thân, cho ta thấy một quy luật của sự vận động của Âm Dương Ngũ Hành. Con người khác cái máy ở chỗ con người tự cải thiện được chính mình thông qua lao động- học tập- giáo dục. Bản thân mình ăn vòng Âm- Long- Trực, có Kiếp Không lâm đến Phúc Tài, có đôi lúc rơi vào tình cảnh nguy khốn nhưng chưa bao giờ xa rời chính đạo, luôn nghĩ cho người trước khi nghĩ cho mình. Điều này không chỉ giải thích đơn thuần bằng tử vi được. Vì thế lá số tử vi cho ta thấy cái thế của bản thân trước vũ trụ, con đường (vận hạn) sẽ phải đi qua, còn đi qua thế nào, được hay không lại là do bản thân mình là chính. Lá số cũng cho ta thấy giới hạn của năng lực bản thân mình để ta làm những gì phù hợp, không đi quá giới hạn. Lá số cho ta thấy Thiên- Địa, còn chữ Nhân phải do chính bản thân ta tu dưỡng mà nên. (dichlydongphuong.vn)

2. (dichlydongphuong.vn) Gần cuối trang có đoạn luận bàn về Liêm Sát tại Mùi. Vậy trong 14 chính tinh đâu là ngọc châu quí giá? Sự lựa chọn bảo không ngoài Thiên TướngThiên Lương.

3. NHỊ HỢP: (dichlydongphuong.vn)
Điển hình 14 chính tinh cho thấy, trừ ra 4 sao có tư cách khẳng định, còn lại 10 sao trường hợp nào cũng nêu rõ âm dương liên lạc như hình với bóng
4 Sao không có nhị hợp:
Tử Vi: đầy đủ đức hạnh
Thất Sát: nông nổi quá mức
Thiên Tướng: uy dũng đến cùng
Cự Môn: đàm luận đanh thép
10 Sao có nhị hợp:
Thiên Phủ cặp đôi với Thái Dương
Vũ Khúc …Thái Âm
Thiên Lương …Liêm Trinh
Phá Quân …Thiên Cơ
Tham Lang … Thiên Đồng
Trường hợp nào Thiên Phủ cũng có Thái Dương đầy đủ ý nghĩa Thiên Phủ sáng suốt cương nhu tùy lúc Thái Dương đóng ở dương hay âm cung. Vũ Khúc luôn luôn sống nhu thuận theo Thái Âm lập nghiệp. Thiên Lương không những đôn hậu mà còn liêm chính. Phá Quân bất khuất còn có tài tổ chức. Tham Lang vọng tưởng nhưng biết hối cải. Trái lại Thái Dương, Thái Âm, Liêm Trinh, Thiên Cơ và Thiên Đồng cũng vậy, trường hợp nào nhị hợp cũng cặp kè bộ đôi với ý trung nhân như có ý nhắc nhở người có số cuộc đường dài (tràng sinh) phải dẫn dắt lấy mình cho hợp lý âm dương, đành rằng tam hợp chiếm phần chính, nhưng nhị hợp không thể quên. Trường đời đã cho thấy thói hư tật xấu dễ bành trướng, đức hạnh liêm chính thì khó nhập tâm. Nhìn vào địa bàn tướng số, những Liêm Tham, Vũ, Sát, Tử Tham đều đóng ở âm cung, dễ sinh xuất sang dương cung tiêm nhiễm nọc độc mà Cự Dương, Đồng Lương, Liêm Phủ rất chặt chẽ chỉ treo cao ảnh hưởng cho âm cung nhìn nhận.

No comments:

Post a Comment