Feb 14, 2008

Chương 4. Làm thế nào để động viên người khác giới

Đàn ông bị thúc đẩy và tràn đầy sức mạnh khi họ cảm thấy được cần đến; còn phụ nữ bị thúc đẩy và sẵn sàng hành động khi họ cảm thấy được yêu thương.

Khi người phụ nữ thất vọng hoặc không vui vì bất cứ một điều gì, đàn ông luôn cảm thấy mình giống như kẻ bại trận.

No comments:

Post a Comment