Feb 14, 2008

Chương 8. Khám phá những nhu cầu tình cảm khác nhau của chúng ta

12 KIỂU TÌNH YÊU
Mỗi một người đàn ông và một người đàn bà có 6 nhu cầu về tình yêu nhất định và có tầm quan trọng ngang nhau. Đàn ông đặt lên hàng đầu sự tin tưởng, sự chấp nhận, đánh giá cao, ngưỡng mộ, sự tán đồng và sự khuyến khích. Đàn bà đặt lên hàng đầu nhu cầu về sự quan tâm, sự thấu hiểu, sự tôn trọng, sự tận tâm, sự làm cho có giá trị và an tâm. Bài toán không nhỏ để tìm ra được người bạn đời của ta cần gì đã được đơn giản hóa thông qua việc hiểu được 12 kiểu khác nhau của tình yêu. Bằng cách xem xét danh mục này bạn có thể dễ dàng biết được tại sao người bạn đời của mình có thể không cảm thấy được yêu. Và điều quan trọng nhất là danh mục này có thể đưa ra cho bạn một hướng để cải thiện mối quan hệ của bạn với người khác giới khi bạn không còn biết làm gì nữa.

Đàn ông cần nhận được:
1. Sự tin tưởng
2. Sự chấp nhận
3. Sự đánh giá cao
4. Sự cảm phục, ngưỡng mộ
5. Sự tán thành
6. Sự khuyến khích

Đàn bà cần nhận được:
1. Sự quan tâm
2. Sự thấu hiểu
3. Sự tôn trọng
4. Sự tận tâm
5. Sự làm cho có giá trị
6. Sự an tâm


Tất nhiên, đàn ông hay đàn bà thì việc nhận được cả 12 điều trên đều tốt như nhau. Việc liệt kê ra 6 điều để nói lên tính chất ưu tiên hơn đối với đàn ông hay đàn bà. Đây là cách phiên dịch tình yêu sang một ngôn ngữ cụ thể hơn trong thực tế nhu cầu tình cảm ở đàn ông và đàn bà có những khác biệt. Nhưng khi người đàn bà không biết người đàn ông cần gì là chủ yếu và trao cho anh ta một tình yêu mang tính chất quan tâm hơn là một tình yêu mang tính chất tin tưởng, cô ấy có thể đã phá hỏng mối quan hệ của họ mà không biết.

Những nhầm lẫn người đàn bà thường mắc phải:
1. Đàn bà cố gắng để cải thiện cách cư xử của đàn ông hoặc giúp họ bằng cách đưa ra những lời khuyên mơ hồ.
2. Đàn bà cố gắng thay đổi hoặc điều khiển cách cư xử của đàn ông bằng cách chia sẻ sự buồn đau hoặc những cảm giác tiêu cực của cô ấy (rất tốt khi chia sẻ nhưng không tốt khi cố gắng điều khiển hoạt động của đàn ông hay trừng phạt họ).
3. Đàn bà không hiểu được những việc mà đàn ông đã làm cho mình mà chỉ phàn nàn cả những việc mà đàn ông không làm.
4. Đàn bà sửa cách cư xử của đàn ông và chỉ cho họ làm cái gì, như thể đàn ông là một đứa trẻ.
5. Đàn bà thể hiện những cảm giác đau buồn của mình một cách quanh co với những câu hỏi hoa mĩ như “Làm sao anh lại làm như vậy?”.
6. Khi đàn ông đưa ra những quyết định hoặc đưa ra những sáng kiến nào đó, đàn bà điều chỉnh hoặc phê bình họ ngay.

Tại sao đàn ông không cảm thấy được yêu?
1. Đàn ông cảm thấy không được yêu bởi vì đàn bà không tin họ nữa.
2. Đàn ông cảm thấy không được yêu bởi vì đàn bà không chấp nhận những gì đàn ông có.
3. Đàn ông cảm thấy bị lợi dụng và không được yêu vì đàn bà không cảm kích trước những gì mà họ làm.
4. Đàn ông không cảm thấy được yêu vì anh ta không cảm thấy được cảm phục.
5. Đàn ông cảm thấy không được yêu vì cảm thấy đàn bà không tán đồng mình và anh ta không cảm thấy mình là người tốt nữa.
6. Đàn ông cảm thấy không được yêu bởi vì đàn bà không khuyến khích họ suy nghĩ theo cách riêng.

Những nhầm lẫn đàn ông thường mắc phải:
1. Đàn ông không lắng nghe, rất dễ dẫn đến không để ý, không hỏi những câu hỏi thể hiện sự quan tâm và săn sóc.
2. Đàn ông coi những cảm giác của đàn bà là không thực và sửa sai cho cô ấy. Anh ta nghĩ cô ấy cần phương án giải quyết nên anh ta đưa ra lời khuyên.
3. Đàn ông lắng nghe nhưng sau đó lại cáu giận và khiển trách đàn bà vì đã gây phiền toái và làm họ suy sụp.
4. Đàn ông làm giảm tính quan trọng của những cảm giác và những nhu cầu của đàn bà. Đàn ông cho rằng những đứa con hoặc công việcquan trọng hơn.
5. Khi đàn bà buồn phiền, đàn ông giải thích lý do tại sao anh ta đúng và tại sao đàn bà không nên buồn chán.
6. Sau khi lắng nghe, đàn ông chẳng nói gì hết hoặc bỏ đi chỗ khác.

Tại sao đàn bà cảm thấy không được yêu?
1. Đàn bà cảm thấy không được yêu bởi vì đàn ông không chú ý hoặc bộc lộ sự quan tâm.
2. Đàn bà cảm thấy không được yêu bởi vì đàn ông không hiểu họ.
3. Đàn bà cảm thấy không được yêu bởi vì đàn ông không tôn trọng những cảm xúc của họ.
4. Đàn bà cảm thấy không được yêu bởi vì đàn ông không tận tâm với họ và không coi họ là người đặc biệt.
5. Đàn bà cảm thấy không được yêu bởi vì đàn ông không coi trọng những cảm giác của họ mà thay vào đó làm cho họ cảm thấy tồi tệ và không được ủng hộ.
6. Đàn bà cảm thấy không được yêu bởi vì cô ấy không nhận được sự đảm bảo mà cô ấy cần.

No comments:

Post a Comment